از حدود 10 سالگی به بعد تا حالا فقط یه نفر تونسته از من عکس بندازه که اونم یکی از بچه های دانشکده بود! ( کلا خوش عکس نیستم )
اون روزی هم که عکس گرفته بود من الکی خوش بودم ( همین جوری خوشحال بودم!...