ویندوز 7

میشه یکی بهم امید بده و بگه ویندوز 8 رو سیستمم نصب میشه؟؟ لطفا!!!!
کم مونده خود زنی کنم ...