سلام
ویندوزهایی که من استفاده کرده ام تا حالا به این ترتیبه :
ویندوز 3.1 - 95 - 98 - ملینیوم - 2000 - اکس پی - ویستا - 7 و حالا هم هشت
لینوکس هم فدورا - زوزه - مندریوا - اوبونتو و ...
توی ویندوزا...