خودم جزء کوچ کرده ها هستم البته ویندوز 98 هم جایگاه والایی داره که نباید فراموشش کرد و همینطور ویندوز me :دی