من بالاخره rtm رو دانلود کنم یا صبر کنم 26 اکتبر؟؟؟؟ ***ش برا 9200 کار میکنه؟