هر کدوم از این اشخاص بزرگی هستند و من برای تک تکشون احترام خاصی قائل هستم و خیلی دوسشون می دارم

مخصوصا ، خالق : زبان شیرین و محبوب ++ Cو C اقای دنیس ریچی و بیل گیتس