سلام.3 تا pdf گذاشتم درباره ی لینوکس.به درد میخوره.هم برا تازه واردا مثل من و هم حرفه ای ها.