سلام
به نظر من همون ترتیبی که اقا ارمین گفتن خوبه ولی با تعداد پست کمتر
- از تعداد 0 تا 100 پست: عنوان "کاربر جدید"
- از تعداد 100 تا 3000 پست کلیه عناوین حذف و عنوان همه ی کاربران به "کاربر انجمن...