به نظرم یه نظر سنجی بزن اسمش بزار بدترین ویندوزی که کارکردید چه بود از ویندوز 95-98-ME-XP وVISTA تا 7-8-8.1 بزار ..
مطمئنا 99 درصد میگن ویستا بدترینه
من از ویندوز 95 تا 8.1 با همه این ویندوزا کار...