قویترین و بهترین به نظر بنده 7 x64 با اخرین سرویس پکش هست ! 8 هم به درد اسباب بازیهای لمسی و تبلت میخوره !