به نظرم این بستگی به سال های متوالی از گذشته تا به حال داره!از ویستا که متنفرم ! ولی 8.1 رو خیلی پسندیدم.خیلی روونه و جالب اینه در فواصل زمانی خیلی زیاد احتیاج به تعویض داره!رابط های گرافیکی ، سرعت...