لینوکس خدای همه ی ایناست اونم بزار چون تا حالا نداشتین نمیدونید چیه بهترین چیزی هست که تاحالا تجربه کردم هیچ مشکلی هم نخواهید داشت ویرووس هم نداره همچنین انتی ویرووس