سروش جان دستت درد نکنه، خواستم دعات کنم بگم ایشالا تو همه ی مراحل زندگیت همینطور با تقلب جلو بری، دیدم خیلی بد آموزی داره. بنابراین به همین دستت درد نکنه بسنده میکنم.