خیلی ممنون سروش جان از این برنامه بسیار خوب و کاربردی ، بعضی وقتا که به نت دسترسی نیست بسیار به درد می خوره . ممنون . @};-@};-