البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مایکروسافت برای IOS هم خیلی پرکار شده
در کل مایکروسافت داره خوب پیش میره.برنامه های استور که برای وین فون هست تقریبا به نیم میلیون رسیده. . . . .