روی هم می تونید حدود 2 میلیون بفروشید. با تلورانس 300 هزار تومان بالا یا پایین. بسته به مدل پاور و کیس هم داره.