مرسی نیما. اطلاعاتت خیلی خوب بود. این بازی واقعا محشره ولی زندگیت هم ازت میگیره!!!