یک مقاله قرار داده بودم که این وضعیت رو کاملا توجیه می کند!
به هر حال نوکیا فعلا هیچ گوشی هوشمند های اندی نخواهد زد تا وقتی که وینفون8 معرفی بشه و این یعنی رکود!