نوکیا با وینفون 8 حتما وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد
منم واقعا خیلی نوکیا رو میپسندم .