نمونه ای دیگه:
کپی کاری مثلا "برترین و جذاب ترین گروه اینترنتی ایران"

43228

10 اختراع برتر سال 2015 به انتخاب معتبرترین مجله تکنولوژی دنیا (بخش پایانی)