دوست عزیزم ، puma ! داداش اوبونتو base بقیه لینوکس های هست که توی نظر سنجی اووردی ! به نظر من اگه با اوبونتو یاد بیگری با بقیه مشکلی نداری دیگه !