داستان کپی رایت در ایران موضوع تازه ای نیست. همه ما هر روز از لوازمی استفاده می کنیم که به احتمال بسیار زیاد با رعایت نکردن حقوق مولف به دست ما رسیده اند. پیدا کردن این موارد هم کار سختی نیست....