بله عادی هست اگر دنبال هارد بی صدا هستید باید ابی میگرفتید اگه اشتباه نکنم
سبز و مشکی و بنفش صدای زیادی دارن