سلول رم ! ریز بخش های مموری های رم را میگند (بلاک حافظه) که بیشتر هم در زمینه برنامه نویسی استفاده میشه !