ممنون آقا آرمین بخاطر مطلب بسیار مفیدتون.
اون روز که توی یکی از تاپیک ها درباره حالت C6 سوال شد من میخواستم بهشون منبع فارسی معرفی کنم ولی هیچ منبع فارسی کاملی موجود نبود. میشه گفت یکی از اولین ها...