آخ دل ما که با دیدن عکساتون آب شد8-> من بینوا چکار کنم بخاطر بنایی و تغییر دکور منزل سیستمو فرستادم مرخصی اجباری:o3بابا خب ما هم دل داریم[-(