بنده خیلی دوست داشتم در این مسابقه شرکت کنم ولی متاسفانه کار زیاد و شلوغ بودن وظایفم ، مجالی نداد.اما دوست دارم در دادن نمره شرکت داشته باشم.

rasaam:15
armin abishi:17
saman 1992:17
oneshot...