به نظر من این نظرسنجی از جامعه آگاه به سخت افزار است. چونکه کسانی که به نوع و برند سخت افزار خود اهمیت میدهند یا حداقل آن را از لحاظ اسم برند میشناسند و سخت افزار خود را شخصا تهیه کرده اند در نظرسنجی...