واقعا بررسی عالی بود.دستتون درد نکنه.
فقط به کارت هایی که قراره بعداز این بیاد فک میکنم که اونا دیگه چقد باید غول باشن!!!!