ای بابا، با این اوصاف کارت گرافیک امثال بنده همین امثال منسوخ شده حساب میشه(AMD Radeon 6870)!

ولی این سیاست که Nvidia صبر می کنه تا AMD نوآوری هاشو نشونه بده و تمام زورش رو بزنه واقعا سیاست کثیفیه!