اون آپاچی که مسلح نیست. :D
قبل از نمایش هوایی همه ی تسلیحات برداشته میشن تا در صورت سقوط کمترین انفجار رخ بده و امنیت هم بالا بره.