تشکر
روش اول روش مورد علاقه من بوده و هست و خواهد بود:d
تذکر:در روش دوم باید تمام حواستون رو جمع کنید که خدایی نکرده آدرس درایو هاتون رو ندید....و حتما قبل از تایید نهایی یک بار چک کنید که لیبل...