سیستمی که نمیخواهید اینترنت داشته باشه ip رو به صورت دستی تنظیم کنید و در dns مقدار 192.168.1.254 وارد کنید

Sent from my C6833 using Tapatalk