سلام دوستان

بنده قصد تغییر سرویس اینترنت رو دارم.نکته مهم میزان حجم ترافیک که ترجیحا میخوام نا محدود بگیرم به علاوه قیمت پایین.سرعت و پیمگ زیاد مهم نیست.
چیزی که بعد تحقیقات پیدا کردم وایمکس...