خسته نباشید خدا قوت خیلی تمیز کار کردید اولش که رو تاپیک کلیک کردم با خودم گفتم خدایا این یکی دیگه نزنه کیسشو داغون کنه ولی حال کردم با کارت با حداقل امکانات یه کار تمیز زدی فناش برات بچرخه فقط یه...