عزیز یه دوره MTCWE باید بری

به این راحتی هم نمیشه توضیح داد

خودش یه تاپیک میشه