اگر شما نیز از کاربران محصولات شرکت ایسوس هستید، باید بدانید که احتمالا در معرض یک حمله سایبری پیچیده قرار گرفته‌اید و می‌بایست برای اطمینان از عدم آلودگی به درب‌پشتی (backdoor)، دستگاه خود را بررسی...