این محافظ ها فقط وقتی نوسان داشته باشیم برق رو قطع میکنن ولی UPS کاربرد های بیشتری داره مثلا توی زمان کمی که برق از باتری تامین میکنه ، منبع برق رو عوض کرد (مثلا سویچ کرد به ژنراتور) یا این که حداقل...