آرمین جان حدود قیمت این محافظ ها چقدر هست؟
آخه ما یه محافظ برای یخچال داریم 2 سال پیش 150 تومن خریدیم!