سلام
تمام مشخصات سیستم رو کامل به صورت لیست با مدل دقیق ذکر کنید . اعم از گرافیک و هارد یا SSD و ...