با تشکر ازاقا شاهین خیلی زحمت کشیدید.:195:
ولی به نظر من اصلا نقاط قوت و ضعف مانتیور ها رو techspot به شکل فنی نمیگه من یه چند نمونه از نقاط ضعف و قوت این مانیتور ها رو میگم
با اجازه اقا شاهین....