در صورتی که قصد خرید این پردازنده رو داری یک کول هم در کنارش خریداری بشه