گروه خبری gsm: وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد كه فعلا افزايشي در تعرفه مكالمات تلفن ثابت رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ، وی درباره سرنوشت مصوبه شوراي رقابت براي...