جالبه که به این موضوع فقط اینجا یا تو اجمن های دیگه بحث شده ..

تو اینترنت و فیس .. چیزی درموردش گفته نشده و قطعا سونی و گوگل که رقیب های سر سخت مایکروسافتن . حتی اپل. .

با دیدن همچین موضوعی...