فکر نکنم زور amd به nvidia برسه !

من قدیما کارت high end ش رو میخریدم ولی در مقایسه با کارت رده پایین تر خودش از برند مقابل حرفی واسه گفتن نداشت .......

حداقل باید رو قیمت هاش کار کنه !