با قیمت دلاری 6800K یکی از APU های خوش قیمته ولی با قیمت ریالی قطعا 4670K رو ترجیح میدم.