من منظور از محدودیت در اورکلاک رو توی 4770K نفهمیدم ! مگه اورکلاک پذیری این پردازنده در حال حاظر از همه ی پردازنده های چهار هسته ای بهتر نیست ؟

در کل من هم 4670K رو برترین میدونم .