اینکه رو pc
اجرا شده الان نشانه صعف سخت افزاریxone هست !!!!!!!!!!!!!!!!!
این بازی تنها طراحی هنری فوق العاده ای داره و از لحاظ تکنیکی در سطحی نیست که بگیم برای اجرا رو xone با محدودیت مواجه هست