خوشم اومد! واقعا به نظرم منصفانه برترین ها رو انتخاب کردن، به نظر منم بهترین cpuی دنیا با توجه به قیمت، 4670K هست.
البته با قیمت هایی که تو کشور ما هست به نظرم اول A10-5800K، بعدش corei3 4130 و در...