واقعا روی این سیستم اون هارد رو میبندی؟؟؟؟؟؟؟
و مادربردت هم به جاش یا deluxe یا سری maximuss باید بگیری!
اگه من بخوام پول زیادی خرج کنم که این کارو انجام میدم!
تازه رم هم بدترین رو انتخاب کردی به...